Tehnika

 • torek, 28. maj
 • od 19.30 do 20.30
  ob torkih
  tehniki sledi enourna praktika

  majska tema
  HITROST IN MUZIKALNOST

  za plesalke in plesalce
  za vse nivoje znanja

  vodi OLGA LEONOVA

  tango.si.info@gmail.com

vsako sredo od 19.30 do 20.30

Dijaški dom Tabor
Kotnikova 4, Ljubljana

 

 

 tehnika

 

 

O TEHNIKI

Kadar na splošno govorimo o tangu, je zame najpomembnejša stvar povezanost, ne tehnika. Mogoče nimaš dobre tehnike, a če ti je mar povezanost in si pripravljena poslušati partnerja, je lahko vajin ples uspešen in prijeten. A vrnimo se k tehniki ... Zakaj jo potrebujemo? Zakaj vseeno nadaljujem s tečaji tehnike? Kaj je zame tehnika tanga? Pri mojih tečajih tehnike namreč ne gre za to, da se naučimo čudovito plesati, da smo med plesom videti lepo ... Svojo tehniko moram neprestano izboljševati (in kot plesalka se z njo ukvarjam ves čas), ker želim raziskati zmožnosti svojega telesa, poznati hočem pomen korakov, pivotov in drugih figur ... Razumeti hočem, kaj počnem, medtem ko plešem to ali ono figuro. Razumeti hočem logiko gibanja ... V glavi si hočem razjasniti stvari. Torej, ko govorimo o tehniki, ne gre le za lep ples, gre predvsem za to, da razumemo, kaj plešemo. In seveda naš glavni cilj ni tehnika sama po sebi, ampak uporaba tehnike za boljšo povezanost v paru. Tango je ples za dva! Zato je zame tehnika tako pomembna. In upam, da bo za vas od zdaj tudi. Tehnika ni nekaj običajnega, navadnega in dolgočasnega. Tehnika je delovni laboratorij, kjer bomo raziskali veliko stvari ... da bomo potem v svojem tangu bolj uživali.
Vaša Olga

 

7., 14., 21. in 28. maj

 

HITROST IN MUZIKALNOST
za plesalke in plesalce, vsi nivoji znanja

V maju bomo vadili hitre korake za tango in milongo ter kombinacije in zaporedja korakov, krosov in drugih figur za ritmične orkestre.

 

May 7th, 14th, 21st and 28th

 

SPEED AND MUSICALITY
for leaders and followers, all levels

 

In May we will practice fast steps for tango and milonga, combinations and sequences of steps, crosses and other figures for rhythmical orchestras.

 

ON TECHNIQUE

When we are talking about tango in general, the most important thing for me is the connection, not technique... You can have not so good technique, but if you care about the connection, if you are ready to listen your partner, the dance can be very successful and nice. Now let's come back to technique... Why do we need it? Why I still go on with technique classes? What is technique of tango for me? For my technique class is not about to dance beautiful, to look nice while you are dancing... I need to work with technique (and I still do as a dancer) because I want to research the possibilities of my body, I want to know the meaning of steps, pivots and other fugures. I want to understand what I am doing while I am dancing this figure or the other... I want to understand the logic of movement... Just to clarify things in my head. So, when we are talking about the technique it's not only to dance nice, it's much more about understanding what you are dancing. And of course, the final goal is not to have a perfect technique by itself, the main goal is to use technique to improve the connection in couple. Tango is a dance for two! That's why it's so important for me. And I hope now for you, too. Technique is not something usual, regular and boring... Technique is a working lab, where we are going to research many things... And after we are going to enjoy our tango more...

Yours Olga

 

1 lekcija 10€, člani Tango.si 8€
po tečaju je vstop na praktiko za udeležence tehnike prost
1 lesson 10€, Tango.si members 8€
after the class the students have free entrance to practica

članarina 2018/19 10€
membership 2018/2019 10€