REGISTRATION & CODIGOS

Welcome to a weekend tango encuentro, where we will dance on wooden floor at four milongas with excelent DJs in a warm and friendly atmosphere. Dias de Juventud is a small and cozy event for dancers, who prefer close embrace, respect other couples on the dancefloor and like traditional milonga codigos. We always do our best to have the same number of leaders and followers.
This is not an event for beginners!

Dobrodošli na tridnevni tango dogodek, kjer bomo plesali na parketu štirih milongah z odličnimi DJ-i v prijetnem in toplem vzdušju. Dias de juventud je majhen in prijeten dogodek za plesalce, ki radi plešete v zaprtem objemu, na plesišču spoštujete druge pare in so vam všeč tradicionalno obarvana pravila milonge. Vedno se potrudimo, da je na dogodku enako število plesalk in plesalcev.
To ni dogodek za začetnike!

CODIGOS

This event is for close embrace dancers. We invite each other with mirada and cabeseo, we are sociable and dance with different partners and at the same time with all couples on the dancefloor. We respect the ronda and take care of other dancers.

Dogodek je namenjen plesu v zaprtem objemu. Vabimo se z mirado in cabeseom, smo družabni in plešemo z različnimi partnerji, hkrati pa z vsemi pari na plesišču. Spoštujemo rondo in ne ogrožamo drugih plesalcev.

Please read carefully before registering:
The registration form is for one person only. In the form, please, write the name of your partner, but your partner HAS TO REGISTER separately! Only then we will continue to proceed with your registration. Single registrations will be put on a waiting list. We will contact you, when/if we receive application of another solo dancer.
An automatic response will be sent to you at registration, just to confirm, we’ve received you form, but this IS NOT a confirmation of acceptance yet. If accepted we will send payment instructions to the e-mail you will write in your registration form.

Prosimo, pred registracijo pozorno preberite:
Prijavni obrazec velja le za eno osebo. V njem navedite ime plesnega partnerja, s katerim se prijavljate; vendar MORA tudi vaš plesni partner posebej izpolniti prijavnico. Šele ko bomo prejeli oba obrazca, bomo nadaljevali s prijavo. Solo prijave bomo uvrstili na čakalno listo. Ko/Če bomo prejeli prijave drugih solo plesalcev, vas bomo o tem obvestili. Ob oddani prijavi boste prejeli e-potrdilo, ki pa NI potrdilo o sprejemu. Če boste sprejeti, vam bomo na e-naslov, ki ga boste navedli v prijavi, poslali navodila za plačilo.

We reserve the right to decide who will be accepted to the event. Priority will be given to experienced dancers and those who will register in couples.

Pridržujemo si pravico, da sami odločimo, koga bomo sprejeli na dogodek. Prednost bodo imeli izkušeni plesalci in tisti, ki se bodo prijavili v paru.