vodi

OLGA LEONOVA

Tehniki vsakič sledi enourna praktika, na katero imajo tečajniki tehnike prost vstop.
Praktiko vodi Olga Leonova.

CENA TEHNIKE:

1 lekcija 10€, člani Tango.si 8€
1 lesson 10€, Tango.si members 8€

Kadar na splošno govorimo o tangu, je zame najpomembnejša stvar povezanost, ne tehnika. Mogoče nimaš dobre tehnike, a če ti je mar povezanost in si pripravljen/a poslušati partnerja, je lahko vajin ples uspešen in prijeten. A vrnimo se k tehniki … Zakaj jo potrebujemo? Zakaj vseeno nadaljujem s tečaji tehnike? Kaj je zame tehnika tanga? Pri mojih tečajih tehnike namreč ne gre za to, da se naučimo čudovito plesati, da smo med plesom videti lepo … Svojo tehniko moram neprestano izboljševati (in kot plesalka se z njo ukvarjam ves čas), ker želim raziskati zmožnosti svojega telesa, poznati hočem pomen korakov, pivotov in drugih figur … Razumeti hočem, kaj počnem, medtem ko plešem to ali ono figuro. Razumeti hočem logiko gibanja … V glavi si hočem razjasniti stvari. Torej, ko govorimo o tehniki, ne gre le za lep ples, gre predvsem za to, da razumemo, kaj plešemo. In seveda naš glavni cilj ni tehnika sama po sebi, ampak uporaba tehnike za boljšo povezanost v paru. Tango je ples za dva! Zato je zame tehnika tako pomembna. In upam, da bo za vas od zdaj tudi. Tehnika ni nekaj običajnega, navadnega in dolgočasnega. Tehnika je delovni laboratorij, kjer bomo raziskali veliko stvari … da bomo potem v svojem tangu bolj uživali.
Vaša Olga

Tehnika

2., 9., 16. in 23. oktober

KORAK

Novo šolsko leto bomo začeli s tehniko korakov. Korak je v tangu glavna in najlepša figura in raziskati moramo velik svet korakov. Za ples ne potrebujemo drugega kot korake. Zelo veliko jih je in tako zelo različni so. Zato dela s koraki nikoli ne zmanjka.

October 2nd, 9th, 16th and 23rd

STEP

We will start the new season with the technique of steps. Step is the main and the most beautiful figure in tango. It’s a huge world to research. You can dance using only steps. There are so many and so different. That is why working on steps is a never ending process.